Härnösand

Barn från Semret klarar sig bra i livet

4:33 min

Härnösands kommun har tagit hand om ensamkommande flyktingbarn i 25 år. Nu visar en undersökning att det gått väldigt bra för de som bott på Semret, ett av Härnösands gruppboenden.

Under de 25 åran har Härnösands kommun tagit emot ca 400 ensamkommande barn. I dag startar en stor länskonferens i Härnösand med hundratalet deltagare som arbetar på boenden för ensamkommande flyktningbarn i länets kommuner.

Vid den här konferensen presenteras en rapport om hur det gått för ett urval av de barn som bott vid grupphemmet Semret i Härnösand.

Rapporten visar bland annat att nio av tio har arbete eller studerar, drygt åtta av tio har gymnasie-, högskole- eller annan högre utbildning och var femte har en akademisk examen.

Tidigare artikel: