Dyr dollar lönsam för Volvo Aero

Den amerikanska dollarn är just nu rekorddyr, idag kostar en dollar 10 kronor och 80 öre. Men medan dom svenska turisterna drabbas genom dyrare utlandsresor - så tjänar svenska exportföretagen som Volvo Aero på det.Det säger Roland Johansson som är finanschef vid Volvo Aero i Trollhättan.
I och med det höga dollarpriset tjänar Volvo Aero mer pengar än väntat. Företaget har exempelvis räknat med att dollarn kostar 9 kronor - när den sen går upp får dom mer svenska pengar för sina flygplansdelar än beräknat. Däremot betyder en värdehöjning av dollarn inte så mycket för Volvo Aero som det kan verka. Företaget säkrar nämligen pengaflödet under en längre tid - just för att klara sig under många år, vad dollarn än är värd. Något som gör att företaget inte förlorar så mycket om dollarn sjunker oväntat mycket. Men om dollarn skulle hålla sig kvar på sin höga nivå en längre tid, då kan Volvo Aero se sig som riktiga vinnare.