Ålen störs inte av Polenkabeln

Fiskens vandring i Östersjön påverkas inte av Polenkabelns kraftiga magnetfält, visar en studie som Fiskeriverket har gjort.
Studien är den första i ett stort forskningsprojekt om Polenkabeln. Miljödomstolens har gett Fiskeriverket i uppdrag att ta reda på om ål, lax och havsöring påverkas av Polenkabeln. Studien visar att ålens vandring in i Östersjön inte störs. Man har kommit fram till det genom att studera hur ålyngel som hålls i ett akvarium reagerar när de utsätts för magnetism. Akvariestudien är avslutad. Men det är ändå alldeles för tidigt att säga att Polenkabeln inte har någon påverkan på fisken. Flera undersökningar återstår innan forskarna kan ge ett fullständigt svar.