Förslag om kriminalisering av tvångsäktenskap

1:49 min

I dag presenteras en utredning om förbud mot barnäktenskap och tvångsgifte, för att underlätta för de många unga som lever under hot om att bli bortgifta mot sin vilja. Den som bryter mot lagen ska kunna dömas till fängelse i upp till fyra år.

Justitierådet Göran Lambertz står bakom utredningen.

– Det kommer att bli förslag om kriminalisering utav tvångsäktenskap och barnäktenskap.

– Och vi kommer även att föreslå att man kriminaliserar informella äktenskap, sådana som inte är juridiskt giltiga äktenskap, men som fungerar som äktenskap i praktiken. Sen kommer vi också föreslå att man tar bort möjligheten att få dispens för barnäktenskap, säger Göran Lambertz.

Utredningen föreslår att den som tvingar någon annan att gifta sig, kan dömas till fängelse i upp till fyra år. Och den förälder eller annan person som låter ett barn under 18 år att gifta sig, kan straffas med böter eller fängelse upp till två år.

– Det mest kontroversiella är att vi föreslår att barnäktenskap ska kriminaliseras och då särskilt sådana barnäktenskap som inte är juridiskt giltiga, utan som är traditionella religiösa äktenskap i vissa grupper.

– Där kan man tycka att vi ger oss på de här grupperna alltför mycket och det blir en sorts kulturimperialism från svenska samhällets sida, säger Göran Lambertz.

Kvinnors nätverk är en ideell organisation som möter de unga som är utsatta för hedersförtryck.

– Det här kommer att betyda extremt mycket för de utsatta.

Det kommer att bli jättebra för en hel del för familjer kan hänvisa till att de kan gömma sig bakom lagstiftningen, det kan ha en avskräckande effekt för en del, säger Azam Qarai som är verksamhetsansvarig på Kvinnors nätverk.

Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, är inte säker på om lagförslaget kommer att ha någon större effekt för de unga som lever under hedersförtryck.

– Den faktiska effekten av själva lagen blir inte så stor eftersom familjerna, släkterna, kan betrakta två stycken som bor samman som ett äktenskap, medan det inte är det i juridisk mening i Sverige.

– Eftersom det är tillåtet att vara sambo i Sverige, innebär det att man inte kan hindra det här i praktiken, säger Jan Hjärpe.