Göteborg

Krafttag mot langningen vid Stigs Center

1:13 min

En enig kommunledning beslutade på onsdagen att en handlingsplan ska tas fram för att få bort langningen vid Stigs Center.

Tanken är att få bort öl- och spritlangning i dialog mellan kommunen, polisen och åkeribranschen.

En idé är att erbjuda åkerierna säkra uppställningsplatser som de efterlyst i flera år.

– Åkerinäringen har sett det som ett stort problem att det i Göteborgs närhet inte finns några bevakade uppställningsplatser. Man har problem med inbrott, man har problem med rån och har velat ha något inhägnat område, säger vänsterpartistiska kommunalrådet Mats Pilhem.

– Så man kanske skulle hitta en sådan lösning och samtidigt göra det mycket svårare att ägna sig åt langning, lyder Mats Pilhems slutsats.

Det har varit svårt att komma åt den omfattande öl- och spritlangningen på Stigs Center, trots återkommande insatser av vaktbolag och polis.

Kommunledningens idé är alltså att separera seriös åkeriverksamheten från langning, något som också Stigs Center Förvaltningsbolag som hyr marken av kommunen säger sig vilja.

Om inte det går att ordna en säker uppställning där kan kommunen erbjuda annan mark på andra ställen, menar Mats Pilhem (V). Då blir det lättare för polis och socialtjänst att ta itu med langningen. Som förstås kan flytta till andra platser. Men det är ändå en poäng att försvåra den vid Stigs Center, tycker Mats Pilhem.

– Gör man det svårare för den här sortens langning blir det åtminstone en längre startsträcka för att etablera en plats som är lika känd och lättillgänglig som den här, säger Mats Pilhem, vänsterpartist i Göteborgs kommunledning.