Bankerna tjänar dubbelt så mycket på bolån

1:33 min

Bankerna får alltmer kritik för sina höga bolåneräntor. Finansinspektionens genomgång visar att bolånen ger bankerna dubbelt så hög avkastning som den övriga verksamheten.

I dag lägger Finansinspektionen nytt bränsle på debatten om bolånen. Att bolånen är en kassako för bankerna visade de senaste kvartalsrapporterna med stor tydlighet och bankerna försvarar sig ihärdigt att intjäningen är nödvändig för det finansiella systemets stabilitet.

Finansinspektionen har nu granskat hur stora vinsterna är på bolånen under årets första kvartal. Siffrorna visar vad många bolånekunder misstänkt; bolånen är bland det mest lönsamma bankerna sysslar med.

Martin Andersson är generaldirektör på Finansinspektionen.

– Vad vi visar i studien är att bankerna tjänar dubbelt på bolånen mot vad de tjänar på annan verksamhet, vilket är överraskande. Jag tror det har att göra med att tydligheten mot kunderna är låg. Det är svårt för kunden att veta vad man betalar för, säger han.

Avkastningen på eget kapital på bolånen är inte mindre än 22 procent, jämfört då med 10 till 13 procent som är avkastningen på bankernas totala verksamhet.

Det betyder att lönsamheten är tillbaka på de höga nivåerna från 2002 till 2004, med marginaler på 1,1 procentenheter på bolånen.

Vill man se det med bankernas ögon och räkna in alla övriga kostnader, som skatt och administration, så blir vinstmarginalen 0,4 procentenheter på bolånen.

Nu pekar Finansinspektionen på att kunderna måste bli tuffare i sina förhandlingar med bankerna. Men det har många sagt länge nu, inte minst finansminister Anders Borg.

Kvarstår att det är fyra banker som dominerar marknaden och så länge den finansiella oron pågår är det tveksamt om några nya utländska banker är villiga att etablera sig i Sverige och ta upp konkurrensen om de lönsamma bolånen.

Finansinspektionens genomgång visar att bolånen ger bankerna dubbelt så hög avkastning som den övriga verksamheten. Det skulle alltså finnas rejält med utrymme för kunderna att pressa räntorna, men kunderna måste bli tuffare. Men då krävs mer av öppenhet från bankerna. Så frågan är varför till exempel Stadshypotek inte kan redovisa exakt hur lönsamheten ser ut på ett bolån.

Per Beckman är vd för Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek.

– Vi lånar ju upp till marknaden varje dag och så matchar vi det med vår kreditportfölj. Att då gå ned på ett enskilt lån och exakt säga vad lönsamheten är på det lånet, det låter sig inte göras, säger han och anser inte att bankerna tjänar oskäligt mycket på bolånen.

– Att definiera vad en rimlig lönsamhet är på olika produkter är inte helt enkelt. Det här är en konkurrensutsatt marknad där åtminstone 12 till 13 aktörer varje dag ställer priser.

Men är det en rimlig lönsamhet i dag?

– Ja, det skulle jag säga, säger Per Beckman.

Viveka Hirdmann på SEB berättar hur banken resonerar när den lägger räntan.

– Vi utgår från vår egen upplåningskostnad, den kostnad vi har för att låna pengar för att sedan kunna låna ut till kunden. Sedan sätter vi en individuell ränta beroende av vår upplåningskostnad men också beroende av hur  mycket din övriga privatekonomi du lägger hos oss, säger hon.

Ekots ekonomireporter Sören Granath, varför kommer kritiken mot bankerna nu?

– Många bolånekunder tycker att de betalar omotiverat mycket. Det finns ett politiskt tryck mot bankerna. Anders Borg har flera gånger sagt att nivåerna på bolånen är provocerade för många. FI vill också få en egen bild av hur det är, säger han.

Men hur ska den enskilda kunden, kanske bara en person eller en liten familj, kunna pressa sin bank att sänka lånemarginalen?

– Det är svårt för en enskild person. Men många är inte så aktiva och hotar att byta bank eller kräver en förhandling.
– Många menar att man skulle behöva öka konkurrensen på bolånemarknaden. Bankerna tjänar mycket pengar på bolånen och skulle det komma in internationella aktörer skulle det bli ökad konkurrens. Men det händer inte eftersom det är så oroligt på marknaden.

Ekot