Uddevalla

Flera tobakshandlare sålde smuggeltobak

Fem av åtta tobakshandlare i Uddevalla avslöjades med att sälja smuggeltobak när socialtjänsten, tullen, polisen och skattemyndigheterna utförde en gemensam kontroll.

All smuggeltobak som hittades togs i beslag och Torbjörn Hernius vid Socialtjänsten säger till Bohusläningen att rörde det sig om minst flera hundra limpor i säckar och lådor.

Han säger också att det i bakgrunden handlar om organiserad brottslighet där kriminella ligor tjänar enorma pengar på smuggelcigaretter.

Enligt tullens analyser innehåller smuggelcigaretter ofta mycket högre halter av farliga ämnen än vad som är godkänt och även ämnen som inte har där att göra över huvud taget.