P4 Morgon specialsändning

P4 Morgon besöker Mälarsjukhuset

7:35 min

Akuten, ortopeden, cancercentrum och roboten Kermit är exempel på vad P4 Morgon besökte under sin sändning från Mälarsjukhuset imorse.

Det här har det handlat om under morgonen:

Akuten
Förra året tog akuten emot 44 600 st besök. Omkring 20 procent av besökarna kommer med ambulans. Akutmottagningen har testat nya rutiner vid mottagandet, samtalen i luckan har ersättas med en fullständig undersökning. Hur har det gått?

I slutet på förra året kom beskedet att det inte blir någon ombyggnation av akuten på Mälarsjukhuset eftersom det skulle bli för dyrt. Hur är det idag?

Cancercentrum
27 maj 2011 invigdes det nya cancercentrum på Mälarsjukhuset. Avdelningen fick nya lokaler och blev större. Man blev då landets modernaste cancercentrum och fortsätter nu med att utveckla och modernisera. Just nu håller en ny strålbehandlingsmaskinatt på att installeras, den nya partikelacceleratorn som är budgeterad för cirka 18 miljoner.

Transportavdelningen
Här arbetar de som kör post, sopor, tvätt, mediciner och patienter mellan avdelningarna.

Medicinsk fysik och Teknik (MFT) är landstingets specialistavdelning inom medicinsk teknik och strålningsfysik samt svarar för medicinteknisk och radiofysikalisk service inklusive strålskydd.

Roboten Kermit
Under 2010 hade vårdavdelning 17 besök av en robot. Roboten som fick namnet Kermit testades under några veckor av tekniker, forskare och vårdpersonal.