Många hot mot kronofogden

Västsverige toppar statistiken när det gäller hot och andra incidenter riktade mot Kronofogdemyndigheten. Det visar färskt statisitik från Riksskatteverket.
Det är första gången som Riksskatteveket tittat på vilka incidenter som drabbat dom anställda och det gäller exempelvis hot, våld och skadegörelse. Sen ett år tillbaka sker en systematisk rapportering jämfört med dom sporadiska uppgifter man fått in tidigare. När det gäller konofogdemyndigheten ligger Västsverige högst. Där ingår bla Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla. Av dom drygt 170 incidenter som rapporterades runt om i landet förra året skedde drygt en fjärdedel i Västra Götaland och det handlar framförallt om hotelser av olika slag. Jämfört med för tre år sen har det skett en klar ökning en tredubbling i antalet rapporter.