Sörmland

Könssjukdomar minskar i Sörmland

6:11 min

Antalet fall av gonorré har minskat lite i Sörmland och fallen av syfilis är konstant. Utvecklingen är annars det motsatta i landet i genomsnitt, enligt Smittskyddsinstitutets årsrapport.

Syfilis ökar främst särskilt bland män som har sex med män. Ändå är antalet sjukdomsfall lågt. 206 fall rapporterades förra året och det är en ökning med fyra procent jämfört med 2010.

Gonorré ökar mest bland unga kvinnor i storstadslänen. Förra året rapporterades 951 fall, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2010.

I Sörmland minskade antalet fall med Gonorré något från 7 procent till 6,2 och antalet syfilisfall är konstant med 1,1 procent.

Samtidigt har också antalet bakteriestammar som är motståndskraftiga mot antibiotika ökat.