Just nu
  • Kronlid (SD) vald till andre vice talman – i en andra omröstning

Mindre svampangrepp i år

Årets angrepp på tallskogen från Gremmeniellasvamp väntas inte bli lika allvarligt som förra sommaren men nästa år kan det bli stora skador igen. Orsaken är att Gremmeniella-svampen har en tvåårig spridningscykel. Om klimataet är gynnsamt för svampen, dvs om vi får en sval sommar följt av en varm höst och en varm vinter är risken för skador lika stora nästa år som förra året. Förra året var 10 000 hektar skog angripen av svampen. Det säger Bengt Carlsson, skogsvårdsstyrelsen i Karlstad.