Åtgärder krävs vid Dalsjöskolan

Borås kommun bör omdelbart se över bristerna vid Dalsjöskolan och göra något åt situationen. Det har Skolverket beslutat
Situationen på Dalsjöskolan har varit mycket turbulent och stormig under minst ett halvår. Lärare har sjukskrivit sig, elever har hotat med strejk och det har rått brist på kompetenta lärare på skolan. Dalsjöskolan har förutom till Skolverket också anmälts till arbetsmiljöinspektionen. Skolverket har nu behandlat anmälan och ser allvarligt på situationen på skolan. Borås kommun bör omedelbart utreda dom brister som kommit fram vid skolan och dessutom vidta dom åtgärder som är nödvändiga. Det här betyder att det nu är kommunledningen i stadshuset som ska ta ansvar för situationen vid Dalsjöskolan.