Överfull Barnklinik i Västerås

Belastningen på barnkliniken vid centralllasarettet i Västerås har varit mycket stor de senaste månaderna. Barnakuten har dagligen fått ta emot dubblet så många patienter som vanligt och avdelningen har varit överfull.
På grund av den extrema arbetsbelastningen har man kallat in alla vikarier och all extra personal, men inte ens det har räckt till utan det har varit långa köer på barnakuten och man har också tvingats göra hårdare prioriteringar, och man har inte tagit några risker, säger klinikchef Mona Wallensten, till P4 Västmanland. Arbetsbelastning på Barnklinken vid Centrallasarettet i Västerås förväntas blir lättare efter ett par veckor när infulensaepidemin har klingat ut.