Lagförslag

"Självklarhet att kriminalisera tvångsäktenskap"

3:21 min

Komikern och författaren Zinat Pirzadeh är starkt engagerad i arbetet mot barnäktenskap i Sverige. Hon ser det som en självklarhet att, som regeringens utredare Göran Lambertz föreslår, kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap. Och hon tycker att det borde skett tidigare.

– Jag är förvånad att vi inte har gjort det här tidigare. Men jag välkomnar verkligen om det blir straffbart att man kränker ungdomar, att man gifter bort barn. Att tvångsäktenskap förekommer även i vackra Sverige känns ganska ofattbart. 

Zinat Pirzadeh blev själv bortgift med en äldre man när hon var sexton år och bodde i Iran. Några år senare flydde hon med sin son till Sverige. Nu engagerar hon sig i arbetet mot barnäktenskap, bland annat i svenska FN-förbundets kampanjarbete.

I det förslag till lagstiftning som regeringens utredare Göran Lambertz lämnade på torsdagen föreslår han också en kriminalisering av informella äktenskap, det vill säga sådana som inte är juridiskt giltiga men ändå fungerar som äktenskap i praktiken.

Det tycker Zinat Pirzadeh är bra, men tror samtidigt att det kan bli svårt att komma åt.

– Det är jättebra om det blir så, men det är väldigt svårt att identifiera den typen av äktenskap. Det krävs att folk som är från våra egna kulturer, och som är mera insatta i det här, samarbetar och inser att det här är straffbart, och att man verkligen måste sätta stopp för det. 

Zinat Pirzadeh menar att man måste jobba med att få de som ändå, genom religiösa ceremonier, "viger" ungdomar som inte är myndiga, att förstå att det är straffbart. Och hon tycker det borde vara skarpa straff för de som ändå gör det.

– Straff som utvisning eller riktigt fängelse, för att man ska sätta stopp för det. För att ungdomar och barn inte ska behöva genomlida det här. För om man blir bortgift när man är liten, och man inte vill leva med den mannen - det är som att bli utsatt för våldtäkt dagligen. För att man måste ställa upp i det äktenskapet, och det är fruktansvärt. Och det handlar inte om att jag inte har respekt för den religion jag är född till, det här handlar om övergrepp mot barn, vilket är straffbart.

Zinat Pirzadeh har arbetat som studievägledare på skolor, och träffade då själv barn och ungdomar som var rädda för att de skulle bli bortgifta, och hon såg också de som faktiskt blev det. Hon tycker att Sverige borde inspireras av det arbete som Norge gör mot barnäktenskap. Där har man bland annat ett totalt förbud mot barn- och tvångsäktenskap, utan möjlighet till den dispens som i nuläget går att få i Sverige. I Norge finns också möjlighet för elever att skriva kontrakt med sin skola, om man fruktar att bli bortgift under sommarlovet till exempel. I och med kontraktet så lovar skolan att följa upp eleven efter sommaren.

– Om Norge har lyckats bra med det här, varför kan vi inte använda Norges metoder som en bra förebild? Och ge ungdomarna möjligheten att söka stöd och veta sina rättigheter. Och även upplysa föräldrarna, för ingen förälder vill heller förlora sina barn. Det behövs lite attitydförändring, att man måste inse att vi bor i Sverige, vi behöver inte göra det här. Våra flickor kommer att klara sig ändå, de har alla möjligheter att studera vidare och göra karriär och ha ett bra liv och leva med den de älskar, säger Zinat Pirzadeh.