Vänersborg saknar drogarbete

Vänersborg ,som nyligen fick kritik från länstyrelsen för den bristfälliga vården av missbrukare ,har inte något förebyggande arbete överhuvudtaget när det gäller att motverka att unga börjar med droger. Det visar den kartläggning som Radio Väst gjort. - Det är en brist i vår kommun som är katastrofal, säger individ och familjeomsorgschefen, Anncharlotte Jarnetun Söderkvist, till Radio Väst. Hon säger att det finns varken pengar eller andra resurser till drogförebyggande arbete.