Jonung: ”En parallell valuta i Grekland det bästa"

11 min

Grekland måste inte gå ur eurosamarbetet för att lösa sina problem. Nationen skulle kunna behålla euron för internationella transaktioner och införa en parallell valuta för betalningar inom landet, menar Lars Jonung, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet.

En sådan lösning skulle vara en mindre smärtfylld lösning på Greklandskrisen och minska risken för att andra svaga euroländer dras med i fallet, menar Jonung.

– Att döma av den ekonomiska historien ligger en parallell valuta närmare till hands än att Grekland inför en helt ny valuta. En parallell valuta kräver inget hemlighetsmakeri, den kostar väldigt lite, den kan införas snabbt och den behöver inte skapa panik.

På vilka sätt skulle en parallell valuta lösa de grekiska problemen?

– Den löser inte de långsiktiga problemen för där behövs det reformer, men den löser de kortsiktiga problemen med finansieringen av den grekiska statens inhemska utgifter som kan hanteras på traditionellt sätt genom att trycka egna pengar, säger Jonung.

Hur skulle spridningseffekterna skilja sig åt vid en parallell valuta jämfört med ett totalt utträda ur euron för Grekland?

– Jag tror att spridningseffekterna blir mycket mindre och mer hanterbara om Grekland inför en parallell valuta. Då kan man använda sig av euron vid internationella betalningar och alla kommer se det här som en nödlösning för att hantera mycket akuta problem. Och på lång sikt kan den parallella valutan fasas ut när Grekland får ordning på sin ekonomi, menar Jonung.

Vad tror du grekerna skulle säga om en sådan här lösning?

– Jag tror det skulle vara lättare för dem att acceptera detta för de vill vara kvar i euron. Tyvärr vill de inte betala priset för ett medlemsskap. Då kan en parallell valuta vara ett sätt att på ganska kort sikt undervisa det grekiska folket om vad som skulle kunna hända om de tvingades lämna valutasamarbetet helt och hållet. Nämligen en mycket kraftig sänkning av levnadsstandarden, säger Jonung.