Matbrist i Nordkorea - trots nya odlingsprojekt

3:01 min

Det slutna Nordkorea har ständiga problem med att maten inte räcker för att föda landets 23 miljoner invånare. I dag är det inte så illa som under mitten av 90-talet, då runt en miljon svalt ihjäl. Men än klarar inte landet av att producera tillräckligt med mat för sin befolkning. Detta trots att varje invånare i landet varje år måste ut och jobba på jordbruksfälten i minst två månader.

Redan klockan fem på morgonen går den centralt styrda musikväckarklockan igång i Pyongyang. Från stadens alla högtalare går ljudvågorna in i varje hus.

Snart därefter ser man stora strömmar av människor som per fot, buss och på lastbilsflak tar sig ut till fälten i utkanten av staden för att plantera ris.

Varje tänkbar odlingsplats tas till vara, även flodbankerna i stadens ytterkanter används för odling av grönsaker. Men eftersom det är bara är möjligt att odla på en femtedel av landets totala yta - resten är berg - så är det näst intill omöjligt att få det att räcka till att mätta Nordkoreas alla invånare.

Nationella Röda korsets representant Ri un Hye tar emot vid organisationens kontor i centrala Pyongyang och hon beskriver en mycket besvärlig situation där svåra årliga översvämningar gör att delar av skörden förstörs så att en femtedel av årsskörden saknas vid årets slut.

I utkanten av Pyongyang finns ett av det senaste årens mest lyckade försök att få ut mer på varje meter odlad yta.

Den 60-årige bonden Che Gil berättar stolt om förvandlingen med hjälp av ett EU-bistånd från att på en liten yta där det tidigare växte kål nu odla mängder av gurkor och tomater i ett växthus. Ett hönshus gör också att de är självförsörjande på gödning.

Han pekar stolt på plantorna. Nu får kollektivet på 25 personer som driver jordbruket ut mer än en och en halv gång mer gröda mot tidigare.

Men när jag frågor hur det var att vara jordbrukare under svältåren på 90-talet släcks glöden i ögonen och han börjar nästan viska.

– Vi arbetade hårt då, med en enda övertygelse - att om vi bara följde vår store generals mål så skulle vi lyckas.

Den store generalen då var den nyligen avlidna Kim Jong Il.