Kraftig reseökning i Stockholm

I takt med ökad befolkning och längre arbetsresor, har resandet i Stockholms län ökat kraftigt de senaste åren. Rusningstiden har sträckts ut över allt längre tid, och bara bilköer och förseningar i kollektivtrafiken beräknas kosta åtta miljarder per år. Varje morgon reser 227.000 människor in mot Stockholms city. Radio Stockholm inleder idag en granskning av trafiksituationen i länet.