Uddevallaelever blir förebilder

Våld och trakasserier i skolan ska bekämpas i en riksomfattande kampanj, och det är eleverna i Uddevalla som avgör, hur inriktningen blir.
I slutet av april fick samtliga elever i 6:an och 8:an i Uddevalla kommun svara på en enkät, där dom fick frågor om grovt språk och om dom själva eller någon kamrat blivit utsatt för våld eller hot om våld. Enkäten sammanställs nu på Folkhälsoinstitutet i Stockholm, och svaren ska bilda underlag för den fortsatta kampen för en bättre miljö i skolan med större respekt mellan eleverna.