Bältet räddar liv

Risken att omkomma i en trafikolycka är dubbelt så stor om du inte har bilbälte på dig. Det är ett av resultaten i en stor undersökning som Vägverket gjort.
1100 dödsolyckor i södra Sverige under åren 1997-2000 har djupanalyserats. Förutom avsaknaden av bälte är det alkohol och droger som är den stora boven när det gäller trafikdöd. Hälften av dem som omkommer i singelolyckor har tagit droger eller druckit alkohol.