Vägverket rekommenderar bälte

Risken att dö i en trafikolycka är dubbelt så hög om man inte har bälte på sig.
Det är ett av resultaten i en stor undersökning som Vägverket gjort. Alla 1100 dödsolyckor i södra Sverige under åren 1997-2000 har djupanalyserats. Förutom bälte är det alkohol och droger som är den stora boven när det gäller trafikdöd. Hälften av alla som omkommer i singelolyckor har tagit droger eller druckit alkohol.