Ny vårdmodell i nordväst

Nämnden för Nordvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt har infört ett nytt joursystem för akuta sjukdomar. Primärvården ska driva dels jourmottagningarna, men även under kvällar och nätter göra hembesök i distriktets åtta kommuner.
Vid hembesöken ska framförallt barn och gamla prioriteras. Nämnden har också satt upp gränser för väntetiderna. På en jourläkarcentral ska man inte behöva vänta längre än två timmar, och vid hembesök gäller en tretimmarsgräns. Den nya modellen med hembesök börjar den 2:e maj.