Lördag 26 maj

Havsörnarna berättar hur det står till i miljön

4:47 min

Kossornas planet handlar mest om kvicksilver idag. Men också om andra miljögifter – de som nästan utrotade havsörnarna. Från början, på 1960-talet, trodde man att det var kvicksilver som ställde till det också för havsörnarna.

På den tiden betade man utsäde med kvicksilver. Och visst fick örnarna  i sig mycket kvicksilver, men det var inte det som ställde till det med deras fortplantning. Björn Helander, Naturhistoriska Riksmuseet, har varit med hela vägen, från början av 1960-talet, och var med och grundade Projekt Havsörn 1971. Just nu är han ute, som varje vår, och inventerar havsörnsbeståndet längs våra kuster.

Kvicksilver är ett av våra värsta miljögifter och  numera totalförbjudet, utom i några enstaka produkter som fått dispens. Dit hör lågenergilamporna, som vi inte alls är så bra på att sortera som man skulle önska. 200 000 lågenergilampor hamnar i glasåtervinningen varje år, och ett okänd antal i de vanliga soporna. Anna Nylander är ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen och  berättar hur man ska ta hand om dem och det är inte helt okomplicerat.

Hur mycket kvicksilver har vi i kroppen? Vi åker till ett labb på Stockholms universitet där Marcus Sundbom och Ann-Marie Johansson arbetar. För några år sedan analyserade de håret på flera politiker och gör nu samma analys på oss. (Då låg Mona Sahlin lägst med 452  mikrogram kvicksilver på kilo hår, och Göran Hägglund högst med 1189 mikrogram/kilo. Hade Göran Hägglund varit en gravid kvinna att han legat för högt, men för en vuxen man är det inte en farlig halt.)

Marika Berglund på Karolinska institutet har studerat metallers effekter på oss människor i 25 år. Det är metylkvicksilvret som är det farliga, den forma av kvicksilver som bildas i naturen. Metylgruppen gör att kvicksilvret då blir fettlösligt och lagras i kroppen. Kvicksilver är allra farligast för foster. Det kan påverka hjärnans utveckling och det är därför det är så stränga kostråd om fisk för gravida kvinnor.

Det är inte bara örnar som talar om för oss hur miljön mår, utan också fiskar, uttrar, sälar. Anders Bignert är chef för den del av Naturhistoriska riksmuseet som jobbar med med miljöövervakning på havslevande djur, och han berättar varför insjöfisk är mer kvicksilverhaltig än havsfisk.