Ambulanshjälp till Västbanken

Svenska och norska Röda korset skänker nu fyra ambulanser till systerorganisationen Röda halvmånen på Västbanken.
I planet som transporterar ambulanserna till mellanöstern finns också full utrustning till ytterligare 18 ambulanser och medicin och förbrukningsmaterial till samtliga av Röda halvmånens 100 ambulanser. Det uppger Christer Zettergren, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.