Vålbergsprotest mot nedskärning

Företaget Svenska Rayon i Vålberg protesterar mot de nedskärningar som diskuteras för ortens deltidsbrandkår.
Företaget hanterar brandfarliga vätskor och i ett brev till kommunledningen i Karlstad uttrycker vd:n Lennart Ericsson sin oro för vad som kan hända om deltidsbrandkåren i Vålberg minskas eller försvinner. Räddningstjänsten i Karlstad och kranskommunerna ser ut att få ett underskott på några miljoner, därför förs diskussioner om tänkbara sparåtgärder.