Vargarna blir allt fler

Den svensk-norska vargstammen fortsätter att växa, för första gången sedan 1800-talet finns nu över 100 djur.
Siffrorna bygger på spårinventeringar och pejling av radiomärkta vargar och presenterades igår vid ett internationellt vargsymposium i Jämtland. Ökningen beror helt på en fortsatt uppgång på den svenska sidan gränsen - i Norge har vargarna blivit färre, en effekt av den kontroversiella jakten förra vintern. I Norge finns nu cirka 15 vargar, Sverige har nu uppemot 90 djur och stammens tyngdpunkt ligger fortsatt i Värmland.