Riksbanken höjde räntan

Riksbanken höjde på tisdagen som väntat sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 4,00 procent.
Riksbanken blir först ut att höja räntan efter den 11 september förra året när världskonjunkturen bromsade in kraftigt. Och skälet till höjningen är att det finns allt tydligare tecken på en återhämtning av konjunkturen, och det kan leda till ökad inflation. Prisökningstakten i svensk ekonomi har varit ganska hög det senaste året.I och med tisdagens höjning antas prisökningen hamna på 2,2 procent på ett års sikt, och 2,4 procent på två års sikt. Men Ingemar Hansson, som är chef för statliga Konjunkturinstitutet, tycker att det är för tidigt att höja reporäntan. Han säger till Ekot att, enligt institutets prognoser, skulle inflationen även vid oförändrad reporänta krypa ner till 2 procent.. En räntehöjning gör att pengar blir dyrare, vilket kan stärka kronan, men också göra lån till både företag och hushåll dyrare. Dom senaste åren har många hushåll valt rörliga lån till bland annat bostad, och därmed ökat risken i privatekonomin. Dom lånen blir nu omedelbart lite dyrare. Idag skiljer det ungefär 1,5 procent mellan den rörliga och bundna femåriga villaräntan. Gunilla Nyström, privatekonom på SEB, säger till Ekot att bedömningen är att den rörliga räntan kommer att fortsätta att vara lägre än den bundna framöver, även om skillnaden minskar.