Skolor stängs i Lycksele

Skolorna på Norrmalm i Lycksele,och byaskolorna i Rusksele och Örträsk riskerar stängning. Orsaken är att barn och utbildningsnämnden i Lycksele dras med ett stort underskott sen förra året. Förslaget om att stänga de tre skolorna las fram vid barn och utbildningsnämndens senaste möte men nämnden var oenig om det.