Oro i Lidköping för mobilmaster

Många lidköpingsbor är oroliga för de mobiltelefonmaster som planeras i kommunen. Nu kräver kommunpolitikerna att Statens strålskyddsinstitut informerar allmänheten om farorna med strålningen från masterna.
Det är ovanligt många som har hört av sig till stadsbyggnadkontoret i Lidköping och vill veta om strålningen från mobilmasterna är farlig för hälsan eller inte, bland annat flera elallergier. Därför ska Lidköpings kommun bjuda in Statens strålskyddsinstitut (SSI) till en allmän utfrågning. Men SSI har redan utrett frågan och kommit fram till slutsatsen att strålningen inte är farlig. - Vi vill ta del av strålskyddsinstitutets sakkunskap så vi vet vad som ligger bakom de uttalanden som görs, säger Sigurd Fransson (s), som är byggnadsnämndens ordförande i Lidköping.