Flest mjölkrobotar i Skaraborg

Det blir allt vanligare att mjölka kor med hjälp av en robot. På bara ett par år har omkring 200 robotar installerats på gårdar i landet, och Skaraborg ligger i täten. - Vi hade nog sålt gården om vi inte gjort den här satsningen, säger Carina Pettersson, som driver en mjölkgård i Låstad mellan Mariestad och Skövde.
I 20 år har Carina Pettersson drivit mjölkgården i Låstad. Hennes axlar och leder har tagit mycket stryk av det konventionella sättet att mjölka kor. Nu har en mjölkningsrobot installerats i ladugården. Det här betyder att korna nu själv bestämmer när och om de vill bli mjölkade. - Det är naturligt att djuren får gå fritt, säger Carina Pettersson. Även forskaren Lena Lidfors på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara är positiv till utvecklingen. - Korna kan beete sig naturligt genom att välja när de vill bli mjölkade och de kan röra sig fritt i stallarna.