Ingen teknikkurs för flickor

Det blir ingen teknikkurs för flickor i sommar. Skolverket har fördelat bidrag till teknikkursen för flickor i landets kommuner, men Gotland har inte planerat någon kurs i år och har därmed inte fått något bidrag.
Syftet med kursen är att öka flickors intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Därför betalar Skolverket 15 tusen kronor i bidrag till de kommuner som ordnar sommarkurser för flickor.