Företag orsakade hunger – nu vill Sida samarbeta

Biståndsmyndigheten Sida ska samarbeta med företag som gör markinvesteringar i till exempel Afrika, så kallad land-grabbing. Till ett seminarium som hölls i Stockholm i dag hade Sida bjudit in företaget Addax bioenergy vars investering i Sierra Leone orsakat hunger och vattenbrist bland bönder i landet.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, tror emellertid att Sidas medverkan kan förbättra situationen för de fattiga.

– Investeringarna sker, de kommer att ske i ökande grad. Vi kan välja att ducka för den verkligheten, eller vi kan välja att gå in och verkligen söka lösningar som vi har sett fungerar i andra sammanhang, säger hon.

De lösningar som Sida vill få till handlar till exempel om utbildningsprojekt för att hjälpa fattiga bönder. Detta för att de själva ska kunna förhandla fram bättre villkor med de stora företagen som kommer in och vill ta över mark för att till exempel odla biobränsle.

Ekot har tidigare granskat biståndsorganet Swedfunds samarbete med bioenergiföretaget Addax bioenergy i Sierra Leone. Där vittnar bönder om hunger och svikna löften från Addax bioenergy som planterat sockerrör för etanol på mark där människor förut odlade sin mat.

Men i dag var det Addax bioenergy som bjudits in att föreläsa om gott socialt ansvar på ett Sida-seminarium. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka kan tänka sig ett samarbete.

– Vi kan alltid välja bort det som har kritiserats men då missar vi också att dra nytta av det lärande som det kan innebära.

Vill ni samarbeta med dem?

– Vi utesluter ingenting i dag, svarar Charlotte Petri Gornitzka.

Ekot har förgäves sökt Addax bioenergys vice vd Jörgen Sandström för att höra hur företaget ställer sig till missförhållandena i Sierra Leone. Inte heller i dag ställer han upp för en intervju för Ekot.

Lennart Olsson är professor på Lunds universitet och ansvarig för en ny studie om land-grabbing som ska publiceras i juni. Den visar att det saknas exempel i forskningen på markinvesteringar där småjordbrukare blivit vinnare. Att biståndet skulle lyckas uppnå något sådant i samarbete med stor företagen har små förutsättningar att lyckas, tror Lennart Olsson. Förhållande är i grunden allt för ojämlika.

Är man naiv på Sida som vill gå in i det här?

– Men den insikt som vi har efter att systematisk ha studerat det här, så kan man säga att Sida antingen är naiva, eller rent av omoraliska, säger professor Lennart Olsson.