Fattiga barn i Sverige får dålig hjälp

1:55 min

Sverige ligger dåligt till när det gäller att hjälpa barn som lever under fattigdomsgränsen. I jämförelse med 35 rika länder är Sverige sämst i Norden och kommer på en 22:a plats när man mäter hur djupt barn tillåts falla under fattigdomsgränsen.

– När det handlar om de barn som halkar efter och har det allra sämst ställt, ligger Sverige på en dålig placering jämfört med andra länder. Vi är dåliga på att fånga upp de här barnen och se vilka insatser som krävs, säger Christina Heilborn, jurist på Unicef.

I dag presenterar världens största barnrättorganisation Unicef en rapport där man undersökt barnfattigdomen i 35 rika länder.

När det kommer till antalet barn som lever under den nationella fattigdomsgränsen, det vill säga under 50 procent av medianinkomsten, hamnar Sverige på en åttonde plats. En bra placering tycker Christina Heilborn på Unicef.

– På ett generellt plan ligger Sverige bra till, det vill säga sett i antal barn som lever i fattigdom. Och även när det handlar om allmän politik för att se till barns situation, ligger Sverige bra till.

Men när det gäller de barn som redan lever i barnfattigdom är Sverige dåligt på att hjälpa. I den mätningen hamnar Sverige först på en 22:a plats bland de jämförda länderna.

– Det finns ungefär 150 000 barn som lever i fattigdom i Sverige. Men det som är alarmerande i den här rapporten är att de barnen som har det allra sämst ställt, de halkar efter och uppmärksammas inte tillräckligt av de åtgärder som finns i dag, säger Christina Heilborn.

Den andra mätningen i rapporten mäter hur många barn som saknar två eller flera av 14 nödvändiga kriterier i ett rikt land. Det kan handla om pengar till skolresor, leksaker eller tre mål mat om dagen.

Unicef Sverige föreslår nu att regeringen tar fram en ny strategi för att hjälpa de barn som lever under svåra ekonomiska förhållanden. Annars riskerar problemet att sprida sig över flera generationer, enligt Christina Heilborn.

– Det kan cementera utanförskapet som då innebär att barnen kanske inte klarar skolan, inte går gymnasiet, inte lyckas få jobb i framtiden och själva lever i en utsatt situation både ekonomiskt och socialt. Det är risken om man inte agerar i tid.