Halmstad

Bensinrester måste saneras

Drygt 2 000 ton jord där rester av bensin kan förekomma ska fraktas bort från kvarteret Svartmunken vid Karl XI:s väg i centrala Halmstad. Föroreningarna kommer från en före detta bensinmack och kan också ha spridit sig till grundvattnet.

Sedan tidigare har vissa områden märkts ut där gamla bensinstationer stått och där jorden kan innehålla bensinrester. Kvarteret Svartmunken, nära polishuset i Halmstad är ett av dem. Saneringsarbetet skulle ha startat redan nu i maj men har skjutits upp till hösten.

Man ska gräva tre till fyra meter ner i jorden och 2 000 ton jord kan behöva flyttas till Svevias behandlingsanläggning i Halmstad hamn där man har tillstånd att behandla förorenad jord. Grundvatten som kan ha förorenats ska pumpas ut.

Totalt kan arbetet ta en månad eftersom träd ska fällas, flaggstänger och murar ska flyttas tillfälligt. Under arbetets gång kan bensinlukt sprida sig. Mest kommer de som arbetar med saneringen att märka av detta, men lukten kan också sprida sig till de som bor och arbetar i området.

Ett liknande saneringsarbete gjordes i grannkvarteret Gråmunken för två år sedan. Precis som nu handlade det om att ta hand om mark med bensinrester efter en gammal bensinmack.