Lidköpingsflyget räddas

Konkurshotet mot kommunala Lidköpings flygplatsbolag är undanröjt. Vid ett extra styrelsemöte beslutade ägaren, Lidköpings kommun, att gå in med tillskott på 2,4 miljoner kronor för att förstärka aktiekapitalet. Kommunen ger också ett extra driftbidrag på en miljon.
Det var urholkningen av flygplatsbolagets aktiekapital, som gjorde att bolaget hotades av konkurs. Enligt bolagets VD Morgan Sundberg finns inga tveksamheter från ägarens sida, om att fortsätta driva flygplatsen i Hovby utanför Lidköping. Det finns dock inga planer på att återigen försöka starta reguljär passagerartrafik. Lidköping Hovbys flygplats ska även i fortsättningen satsa på fraktflyget.