50.000 drabbas av tågstrejk

Ungefär 100 fjärrtåg i SJ:s regi ställs in på torsdagen till följd av lokförarstrejken som trädde i kraft vid midnatt. Det gäller bland annat många tåg på sträckorna Stockholm - Malmö, och Stockholm -Göteborg.
Dessutom berörs många lokal- och regionaltåg, främst i Sydsverige. Den fristående, fackliga organisationen, Svensk Lokförarförening som organiserar var fjärde lokförare, motiverar strejken med att arbetsgivarna vägrat teckna avtal med Lokförarföreningen. Förutom SJ:s persontrafik kommer även godstrafiken att drabbas. Även Citypendeln i Stockholmsområdet och Tågkompaniet, som främst trafikerar Norrland, är berörda av strejken.