Misstag anmäldes vid Studsvik

Kärnteknikföretaget Studsvik har anmält en så kallad avvikelse till Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, under någon de fyra sista månaderna förra året.
Att en avvikelse inträffat framgår av SKI:s redovisning för perioden. En reparation i anslutning till en av forskningsreaktorerna tog två timmar längre än tillåtet att reparera, detta utan att någon säkerhetsgranskning gjordes innan reparationarbetet påbörjades. Enligt Studsviks förklaring till SKI så berodde det på ett misstag i de administrativa rutinerna.