Tre miljoner i felaktiga bidrag till Lundsberg

1:53 min

Skolverket ser nu över uppgifterna om att internatskolan Lundsberg ska ha fått felaktiga statsbidrag, genom att uppge att elevers föräldrar bor utomlands. Enligt  handlar det om nära tre miljoner som felaktigt betalats ut.

Mellan 2008 och 2011 ska Lundsberg enligt Uppdrag Granskning fått 41 felaktigt utbetalda statsbidrag för elever vars föräldrar angetts bo utomlands, trots att en eller båda föräldrarna bott i Sverige. Då gäller inte statsbidraget på 138 000 kronor per elev och år till skolan, nästan dubbelt så mycket som den genomsnittliga kommunala skolpengen.

Den före detta husfrun Daniela Fielding som bodde på skolan blev informerad om att hon kunde uppge sina barn som utlandselever, trots att enbart pappan bodde utomlands:

– Han sa bara att det är bättre för dig om du skriver dem som utlands, eftersom pappan bor utomlands. Så då sa jag javisst.

Vid riksinternatskolorna Grenna och Sigtuna hittade programmet enbart ett respektive sex fall av felaktiga utbetalningar.

Det enda skolan i princip behöver göra för att få den högre ersättningen är att skriva en liten signatur vid elevens namn på en klasslista som lämnas in till Skolverket. Där görs inga kontroller om huruvida någon av föräldrarna bor i Sverige, säger Joakim Feldt, chef vid Skolverkets statsbidragsenhet, till Ekot.

– Vi ser vårt uppdrag att utifrån de uppgifter vi får in betala ut bidrag. Jag kan förstå att man kan tycka att vi ska göra kontroller här, men det är skolans skyldighet att lämna korrekta uppgifter åt oss.

Dessutom ska Lundsberg vid minst 13 tillfällen fakturerat och fått skolpeng från elevernas hemkommuner samtidigt som de fått det högre statsbidraget. Bland annat från Karlstad, Kungsbacka, Göteborg och Eskilstuna. Otillåtet och allvarligt om det stämmer, menar Skolverket, som nu granskar uppgifterna närmare.

– Regeringen kan stoppa utbetalningarna på signal från Skolinspektionen, men som regelverket ser ut ser inte vi någon möjlighet att gå tillbaka i tid och kräva tillbaka pengarna, säger Joakim Feldt.

Rektor vid Lundsberg Staffan Hörnberg säger till Uppdrag Granskning att de fått felaktig information om de något krångliga reglerna, men att de ska betala tillbaka.

– Det här är felaktigt, det står utom allt tvivel, vi kan ju inte sitta och hålla på de pengarna, det är felaktighet, säger Staffan Hörnberg till SVT:s Uppdrag Granskning.