Linköping

Spillvärme kan bli el

1:43 min

Tack vare nya forskningsresultat från en grupp materialforskare på Linköpings universitet, kan vi snart få mer effektiva så kallade termoelektriska material. Material som kan omvandla spillvärme till elektricitet.

Tänk dig till exempel en kastrull, som när du kokar mat i den samtidigt laddar din mobiltelefon. Sådana produkter, med termoelektriska material, som kan omvandla värme till elektricitet, de finns redan, men har inte fått så stor spridning i samhället.

I sitt laboratorium i Fysikhuset på Linköpings universitet har forskarna skapat ett mycket tunt lager av ett ämne som heter titankiselkarbid, ett ämne som är speciellt eftersom det inte har någon termoelektrisk effekt alls, medans de flesta andra material har åtminstone någon sådan effekt. Forskarna har sedan undersökt det här materialet i Maxlaboratoriet vid Lunds universitet, och därefter kommit fram till en förklaring till varför materialet inte har någon termoelektrisk effekt.

Just den här kunskapen kan bli mycket användbar, menar projektledaren Martin Magnuson.
– Jag tror att vår forskning ger en grundläggande förståelse för just hur den termoelektriska effekten fungerar. Och med den kunskapen så kan man också göra material som har hög termoelektrisk effekt, säger han.

Vad tror du att det kan leda till då när det gäller sådana här produkter ute i samhället?
– Jag tror att det kommer mer och mer av de här produkterna i framtiden. Det kommer säkerligen i hybridbilar och andra fordon, och campingutrustning och olika elektriska konsumentprodukter som man har ute där det inte finns tillgång till elektrisk ström, exempelvis om man är ute i sitt torp.

Hur känns det då att ha lyckats bidra med den här kunskapen?
– Det känns ju jättebra. Det är helt fantastiskt att man kan göra grundforskning och då även kunna ha den här kopplingen till olika tillämpningar i verkligheten, säger Martin Magnuson.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se