Svensk ekonomi stark trots orolig omvärld

Medan flera av euroländerna fortsätter att kämpa med sina skulder, underskott och fallande tillväxt fortsätter svensk ekonomi att tuffa på i bra fart. Det visar dagens siffror i nationalräkenskaperna för det första kvartalet i år från Statistiska centralbyrån.

Svensk BNP steg med 1,5 procent under första kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal förra året. I sammanhanget är det en hög siffra, med tanke på den ekonomiska krisen, men lägre än vad svensk tillväxt brukar vara.

Att Sverige ändå har påverkats av krisen syns om man jämför förra årets sista kvartal med årets första. Då blev tillväxten 0,8 procent första kvartalet 2012.

Den inbromsning som alla prognoser pekade på då syns i siffrorna nu. Men nån tvärnit blev det inte. Däremot var det en tvärnit från det tredje till det fjärde kvartalet då BNP sjönk med 1 procent.

Dagens båda siffror – 1,5 och 0,8 – är emellertid högre än vad prognosmarkarna hade räknat med.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet, och stigit med 0,9 procent jämfört med första kvartalet 2010.

Analytiker hade enligt Reuters räknat med en tillväxt på 0,2 procent jämfört med fjärde kvartalet.

Hushållens konsumtion hålls kvar på en hög nivå och ökade med 2,1 procent och bidrog tillsammans med bruttoinvesteringar mest till ökningen av BNP, enligt SCB.

Bland hushållens konsumtionsökning ökade utgifterna mest för fritid och underhållning, kläder och skor.

I svensk ekonomi ökade produktionen både inom näringslivet och i tjänstebranschen och i offentliga sektorn. Investeringarna i näringslivet ökade med 11,9 procent. Varuproduktionen sjönk dock med 0,7 procent.

Sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar, steg med 1,0 procent under första kvartalet. Antalet sysselsatta steg 0,8 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,3 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet var oförändrad.

BNP för helåret 2011 noterades till oreviderade plus 3,9 procent jämfört med 2010. BNP-utvecklingen för 2010 reviderades dock upp med 0,1 procentenheter till 6,2 procent.

BNP för det fjärde kvartalet 2011 reviderades till att visa en uppgång med 1,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 (+1,1). I jämförelse med tredje kvartalet sjönk BNP med reviderade 1,0 procent (-1,1).