Hot enar länets politiker

- Hot och trakasserier måste starkt fördömas. Det skiver länets ledande politiker från olika partier i ett gemensamt uttalande apropå senaste tidens hot mot politiker i länet.
Det mest aktuella exemplet är det socialdemokratiska Landstingsrådet Toivo Hofslagare som nyligen mordhotats och fått personligt skydd. Det är sju ledande företrädare för lika många partier i länet som i uttalandet konstaterar att man har skilda åsikter i många sakfrågor. - Men vi är helt överens om vikten att ständigt värna ett öppet och demokratisk samhälle skriver de sju politikerna bl a. När det gäller de senaste hoten mot länets politiker anser de sju partiföreträdarna att det kan var tufft nog att som politiker ta svåra beslut och diskutera sakfrågor. - Att därutöver behöva riskera att bli hotad och trakasserad gör säkerligen att många människor blir tveksamma till att ta på sig förtroendeuppdrag. Vad blir det då av öppenhet, delaktighet och en levande demokrati frågar man sig.