Lyckad liberal alkoholpolitik?

De senaste årens liberalisering av alkohol är lyckad, tycker Timbro i en rapport. Även om svenskar dricker större mängder har varken alkoholrelaterat våld eller dödlighet ökat.

Hård kontroll eller lättillgänglig sprit - vilken alkoholpolitik är bäst?

Fler serveringstillstånd, generösare öppettider på både Systemet och vissa krogar och billigare starköl. Det är några exempel på den liberalisering som svensk alkoholpolitik har genomgått de senaste åren, delvis på grund av EU-medlemskapet.

Många har förutspått alkoholmisär som följd, men enligt Timbro fick olyckskorparna fel. Alkoholrelaterat våld minskar och dödligheten ligger på i stort sett samma nivå som 1987, skriver rapportförfattaren Mattias Svensson.

Ändå har årskonsumtionen ökat med en liter ren alkohol per person sedan mitten av 90-talet. Sammanfattningsvis kan svenskarnas alkoholkonsumtion beskrivas som mer kontinental. Håkan Leifman, chef Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikautveckling, säger så här till P1-Morgon:

- Berusningsdrickandet har minskat, medan det vardagsnära drickandet - oftare och mer vin - smyger sig på och fler får diagnosen alkoholberoende.

Håkan Leifman stämmer inte in i liberalernas hurrarop, som han tycker bygger på en förenkling.

- Hur skulle utvecklingen sett ut om vi inte hade haft liberaliseringarna? Jag är övertygad om att den hade varit ännu mer gynnsam. Dödligheten som har sjunkit lite grand, den hade väl sjunkit ännu mer då.