"Hela regionen påverkad av Syrien-konflikten"

1:46 min

Överläggningar inom FN:s säkerhetsråd stundar om det kritiska läget i Syrien, där ett nytt makabert likfynd gjorts. FN:s särskilda sändebud Kofi Annan har begett sig till Jordanien, dit flyktingströmmen från Syrien ökat den senaste månaden. Där var på onsdagen även svenska biståndsministern Gunilla Carlsson.

Hon besökte ett flyktingmottagningscenter på gränsen mellan Jordanien och Syrien.

– Vi träffade då familjer med fem barn, med tre barn, någon jätteliten bebis. Man tar sig över gränsen på nätterna, många gånger till fots, med sina små barn, säger Gunilla Carlsson.

200 000 syriska flyktingar uppskattas ha flytt till grannländerna under det senaste året. Bara nu i maj registrerades 7 500 flyktingar i Jordanien enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det totala antalet syriska flyktingar i Jordanien uppskattas till 130 000, enligt jordanska källor.

Jordanien, som har lång erfarenhet av olika flyktingströmmar, har hållit en öppen gränspolicy under den upptrappade konflikten i Syrien.

Men nu börjar landet vekna, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Hela regionen är nu påverkad av den här konflikten, där den ekonomiska konflikten går ner. Jordanien som land befinner sig själva i ett svårt ekonomiskt läge. De hävdar att de vill ha väldigt mycket pengar för att fortsätta ta emot flyktingar.

Hittills har Sverige bidragit med drygt 60 miljoner kronor som kanaliserats via FN:s flyktingorgan och biståndsorganisationen Islamic relief. Ett stöd som används väl, säger biståndsministern.

Men efter massakern i Houla i helgen kommer vittnesmål om ökad rädsla, både bland lokalbefolkningen och de biståndsarbetare som befinner sig inne i Syrien.

Det kan leda till mycket större flyktingströmmar, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Jag är orolig för att vi kommer behöva hjälpa fler flyktingar och förmodligen behöva hjälpa dem längre och att vi måste förbereda oss på att kunna ge mer pengar.

Finns den beredskapen i dag?
Ja, den finns.