Uran

Westingahouse Atom i Västerås har anmält en händelse i höstas till Statens kärnkraftinsektion, SKi. En behållare som transporterades från Westinghouse Atom till Ranstad mineral var märkt som tom fast behållaren vid ankomsten visade sig innehålla uran. Enligt Anders Jörle, informationschef på SKI, berodde det inträffade på oklara instruktioner. Händelsen anses inte som allvarlig, uranet var ofarligt och det fanns aldrig nån risk för strålning, enligt SKI. Men rutinerna på Westinhouse Atom har setts över efter det inträffade för att förhindar att det händer igen.