Kåberger gör en pudel om Fukushima

2:14 min

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i slutet av april, som var ett svar på en debattartikel från Kungliga Vetenskapsakademien om vindkraftspotentialen i Sverige, lyfte professor Tomas Kåberger fram situationen efter kärnkraftsolyckan i Fukushima och menade att det är ett ohållbart system med för stora risker. Just därför ska man satsa på förnybar produktion,  bland annat vindkraft, tyckte han. Men i det heta debattläget skrev Kåberger om situationen i Fukushima: "I de nu kontaminerade områden man inte haft råd att utrymma aborteras missbildade foster". Nu backar han och säger att uttalande var dumt och missledande.

Även om det på sina håll finns områden som är nedsmutsade på grund av de radioaktiva utsläppen, så finns det inga vetenskapliga belägg för att de missbildade fostren skulle vara ett resultat av radioaktiva utsläpp.

– Nej det finns ingenting som visar att man har fått signifikant ökad frekvens av aborter eller fosterskador, säger Tomas Kåberger till Klotet.

– Varför skrev du så då?

– Jag skrev att man har aborter och det har man. Och att de tolkas som orsakade av olyckan.

– Men har man fler aborter nu än tidigare?

– Jag påstod inte att man har fler aborter. Jag tror inte att man har det. Men det kan hända att man har det. Men det är inte tydligt och färdigt utvärderat ännu.

– Men du måste hålla med om att det kan tolkas som det?

– Det var kompakt. Korrekt men vilseledande, eller missledande. Det var dumt.

Däremot står kritiken mot kärnkraften fast. 

Tomas Kåberger anser att den största anledningen till att japanerna nu tvekar om att starta upp reaktorerna igen handlar om att många förlorat förtroendet för en teknik som tidigare sas vara idiotsäker. Det har också med ekonomi att göra. En kärnkraftsolycka i ett tätbefolkat område är oerhört kostsam och få politiker vill efter det som hände i Fukushima bära ansvaret om ytterligare en olycka skulle ske.