Julian Assange fick tillåtelse begära omprövning

1:58 min

Högsta domstolen i Storbritannien beslutade i dag att Wikileaksgrundaren Julian Assange ska överlämnas till Sverige, där han är misstänkt för sexualbrott. Men trots detta kommer det att dröja ytterligare ett tag innan ett slutgiltigt beslut är fattat. Assanges advokater vill begära en omprövning av domen.

När högsta domstolens ordförande Lord Nicholas Philips läste upp rättens beslut trodde nog de flesta att det nu ett och ett halvt år långa utlämningsärendet av Julian Assange hade nått sin ände.

Rätten beslutade med röstsiffrorna fem mot två att avvisa hans överklagan. Högsta domstolen är det brittiska juridiska systemets högsta instans.

Men när domskälen lästes upp protesterade Julian Assanges advokater. Högsta domstolen hänvisade till Wienkonventionen som reglerar mellanstatliga avtal, något som överhuvudtaget inte diskuterats under förhandlingarna.

Advokaterna begärde två veckor för att författa en begäran om omprövning, vilket rätten beviljade – något som är mycket ovanligt.

Assanges advokat Gareth Piers sa utanför rätten efteråt att i bland dyker det upp ett fall som tar upp en fråga som ingen tänkt på, men som är av sådan vikt att den måste avgöras. Det här är ett sådant fall.

Frågan är om ett mellanstatligt avtal, som reglerna för överlämning av misstänkta mellan de europeiska staterna, trumfar det egna landets lagar.

Enligt brittisk rättstradition ska en utlämning behandlas av en domstol eller en domare. Medan en åklagarmyndighet här en part i målet.

Journalisten John Pilger, som länge stött Julian Assange, menar att om han överlämnas till Sverige är det den svenska rättvisan som ställs inför rätta.