Avgift för kärnkraftsbolagen skjuts fram

1:53 min

En utredning som föreslår att kärnkraftbolagen ska ta ett större ekonomiskt ansvar när det gäller kärnavfallet skulle ha lämnats idag till regeringen, men i sista stund har utredningen begärt ytterligare tid för utredning.

Utredningen skjuts upp med ett år. Det väntas regeringen i dag ta beslut om. Det är en utredning om ökat ekonomiskt ansvar för kärnkraftbolagen när det gäller att ta hand om avfallet från produktionen av kärnkraftsel.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Kärnavfallsfonden och Riksgälden som utreder hur mycket pengar som behövs för att samhällets risk inte ska bli för stor när det gäller att ta hand om kärnavfall under mycket lång tid.

I dag skulle resultatet ha lämnats till miljöminister Lena Ek (C). Men förhandspresentationen för ministern visade att kostnaderna skulle kunna bli mycket höga för kärnkraftsproducerad el.

För närvarande betalas drygt 2 öre per kilowattimme el för kärnkraftsel som går till kärnavfallsfonden. Nya riskbedömningar visar att det kan behövs upp till 6 öre per kilowattimme.

Det skulle ge kostnader för kärnkraftsproduktion som kärnkraftsbolagen reagerat kraftigt emot.

Vinstmarginalen skulle bli för liten och i förlängningen skulle investerare bli mindre intresserade av att satsa pengar i kärnkraft.