Flygstrejk i Danmark

250 danska kabinanställda i flygbolaget SAS dotterbolag SAS Commuter gick ut i strejk på torsdagsmorgonen. Strejken utlöstes sedan förhandlingarna brutit samman mellan SAS och kabinpersonalens representanter.
Strejken berör alla mindre SAS-plan till och från Köpenhamn. Även sträckorna Göteborg-Oslo och Göteborg-Paris ställs in. Enligt kabinpersonalens representant Flemming Beinov kan strejken utvidgas till att omfatta alla SAS kabinanställda. Den danska kabinpersonalen är missnöjd med lönerna, semestervillkoren och traktamenten.