Krav att betala skatt på Gotland

Som vi berättat tidigare är ju varken regiondirektör Bo Dahlöf eller chefen för miljö- och hälsoskyddskontoret Jan von Wachenfeldt skrivna här på Gotland. De betalar skatt i sina gamla hemkommuner.
Men Inger Samuelsson i Bro, ledamot för centern i kommunfullmäktige, vill att det skall vara ett KRAV för så högt uppsatta tjänstemän i kommunen att de skattar här på ön. Igår förmiddag, när centergruppen var samlad före fullmäktigemötet, tog hon upp frågan med sina partikamrater - om det inte vore lämpligt att kräva att de höga tjänstemännen bidrar till att dra in skatteintäkter till kommunen - sin egen arbetsgivare. Men hon fick inget gehör för sitt förslag att öka kommunens intäkter. Regiondirektör Bo Dahlöf, som alltså betalar skatt i Västerås kommun, för pengar han tjänar för arbete åt Gotlands kommun, var den som under fullmäktigesammanträdet rapporterade om kommunens allvarligt dåliga ekonomi. Och just det att han finns i spetsen för besparingsarbetet tycker Inger Samulesson borde få honom att skatta här på ön.