Pengar till vård av fiskarna

Fiskeriverket har beslutat fördela 25 miljoner kronor till olika fiskevårdsinsatser för att stärka den biologiska mångfalden och öka fisketillsynen i landet.
16.5 miljoner satsas på länsvisa fiskevårdande projekt. Gotland får 275.000 kronor som ska gå till havsöringsvård, biotopinsatser och fortsatta undersökningar rörande reproduktionsstörningar hos gädda och aborre. Pengarna ska också gå till fisketillsyn, och då främst för havsöring.